Hoe ik werk

Vraag jij je af of kindertherapie helpend kan zijn in jullie situatie, dan kun je mij geheel vrijblijvend bellen of een mail sturen.

LET OP: vanaf oktober 2023 neem ik geen nieuwe aanmeldingen meer aan. Mijn praktijk gaat per januari 2014 sluiten. Je kunt nog wel bij mij terecht via Family Supporters in Rosmalen

Kennismaking en intake

Het is heel wat om je kind toe te vertrouwen aan iemand die je niet persoonlijk kent. Daarom is een eerste kennismakingsgesprek erg belangrijk. Dit is meestal telefonisch, maar soms vinden ouders het fijn om persoonlijk kennis te maken. Een klik is immers vaak een gevoelskwestie. Uit onderzoek is gebleken dat een goede klik met de hulpverlener/ therapeut van groot belang is voor de kans van slagen van therapie. Het is daarom mogelijk vrijblijvend een afspraak voor een eerste kennismaking te maken in de praktijkruimte.

Na de telefonische of persoonlijke kennismaking volgt er een intakegesprek, waarin we de hulpvraag duidelijk proberen te krijgen. We kijken samen waarmee jullie kind geholpen zou kunnen worden, maar ook jijzelf als ouder en opvoeder. Het is belangrijk om stil te staan bij welke verwachtingen en wensen je hebt ten aanzien van de therapie, om te kijken in hoeverre ik daaraan tegemoet kan komen. Dit gesprek vindt meestal plaats bij jouw thuis, in je eigen vertrouwde omgeving. Ook kan de intake in mijn praktijkruimte in Berlicum, zodat je meteen de spelkamer kan zien. Het kind is hierbij niet aanwezig. De kosten van het intakegesprek worden alleen in rekening gebracht als we daarna besluiten verder te gaan met elkaar. Voor de therapie is toestemming van beide ouders nodig (door middel van ondertekening van een toestemmingsformulier).

Spelobservaties

Als we besluiten te gaan samenwerken start ik met 3 spelobservaties met het kind in de spelkamer. Op deze manier krijg ik zicht op de belevingswereld van jouw kind. Deze sessies in de spelkamer duren 45 minuten per keer, waarbij alleen jouw kind aanwezig is.

Adviesgesprek

Na de observatieperiode volgt het adviesgesprek, waarin we bespreken of kindertherapie zinvol kan zijn voor jouw kind en aan welke doelen we zullen gaan werken.

Therapie

Als we besluiten te starten met de speltherapie komt je kind wekelijks (of om de week) 45 minuten bij mij in de spelkamer. Soms is het wenselijk om samen met ouders speltherapie sessies te doen. In sommige situaties is het fijner om af te spreken in de thuissituatie (soms met het hele gezin) of op school.

Oudergesprekken

Om de 5 bijeenkomsten vindt er een oudergesprek plaatst, om de voortgang van de therapie te bespreken. Hierin staan we stil bij de ontwikkeling van jouw kind en wat het kind nodig heeft in de benadering (thuis en/of op school). Je krijgt hierbij zo nodig handvatten die je kunt gebruiken in de opvoeding of het contact met je kind.

Duur speltherapie

sam_0845

De duur van de therapie hangt af van de specifieke hulpvraag. Omdat we regelmatig een evaluatiemoment hebben (in de oudergesprekken), kunnen we samen kijken wanneer we de therapie kunnen afronden.

Gezinsbegeleiding

In sommige situaties is het wenselijk dat het hele gezin betrokken wordt, bijvoorbeeld bij rouwverwerking rondom overlijden of ziekte. Het is dan mogelijk dat ik naar jullie thuis kom.

Wat nog belangrijk is

  • Bij voorkeur werk ik zoveel mogelijk met beide ouders samen. Sowieso is toestemming van beide ouders noodzakelijk voor het hulpverleningsproces.
  • Mocht de problematiek buiten mijn deskundigheid vallen, zullen we samen onderzoeken welke hulpverleningsvorm beter past en kan ik jullie doorverwijzen naar een collega-therapeut of instantie.
  • In sommige gevallen is extra ouderbegeleiding wenselijk en is het mogelijk om vaker dan eens per 6 weken een oudergesprek te plannen.
  • In overleg is het mogelijk om oudergesprekken en/of het adviesgesprek bij jullie thuis te plannen. Hiervoor reken ik kilometervergoeding (19 cent per kilometer) en in de avonduren een verhoogd tarief (20% extra).
  • Soms is het wenselijk of belangrijk om gedrag of interacties goed te observeren. Dit kan in de thuissituatie en op school.
  • Na elke afspraak stuur ik je de factuur per mail. Deze dien je binnen 8 dagen te betalen op mijn rekeningnummer. Mocht je voor vergoeding in aanmerking komen, kun je achteraf je factuur indienen bij je zorgverzekeraar.
  • In mijn praktijk bied ik complementaire hulpverlening, wat betekent dat het niet-medische is, aanvullend op reguliere hulpverlening kan zijn, een holistische benadering heeft en gericht is op geestelijk, sociaal en fysiek herstel.