Pesten

Ontdek de kracht van speltherapie

Elk kind krijgt vroeg of laat met pesten te maken in het leven: als slachtoffer, als dader, als toeschouwer/getuige of als meeloper…

Als we onze kinderen sterker maken, meer zelfbewust, met meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, maken we de kans groter dat pesten stopt!

Waardering, complimenten, aandacht en liefde zijn een goede bodem voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Maar soms is er meer nodig! Kindertherapie in de vorm van speltherapie heeft een diepgaande positieve werking op de ontwikkeling van elk kind! Lees in dit artikel over de kracht van speltherapie bij pesten.

Het gepeste kind, de pester, de getuige of meeloper: Koraal Kindertherapie biedt een veilige plek aan elk kind, waar hij/zij mag zijn wie die is. Een neutrale plek waar hij/zij kan uiten wat er schuilgaat in zijn hart en hoofd. Een plek waar hij/zij (weer) kan gaan ervaren dat hij/zij de moeite waard is!!!

DE KRACHT VAN SPELTHERAPIE BIJ PESTEN

Kindertherapie of speltherapie heeft een diepgaande werking. Het probleem of de zorgen worden niet alleen aan de oppervlakte (buitenlaag) behandeld, maar juist op een dieperliggend niveau (binnenwereld). In kindertherapie komen dieperliggende gevoelens en gedachten naar de oppervlakte, waardoor er verwerking of wezenlijke groei mogelijk is.

IMG_20170805_105509Kinderen kunnen gemakkelijker spelen dan praten over wat er in hen omgaat. In (rollen)spel of creativiteit kunnen kinderen op een indirecte, verhulde manier hun belevingen en ervaringen blootgeven. Als therapeut ben ik een neutraal persoon voor het kind (geen opvoedingsrelatie, geen verwachtingen), empathisch100% beschikbaar en accepterend. Daardoor is het binnen de vier muren van de therapieruimte (spelkamer) vaak snel veilig genoeg voor kinderen om zich te uiten en om te oefenen met nieuw gedrag.

Ik geloof dat een mens kan helen in de ontmoeting met een ander mens.

In de therapie ont-moet ik het kind: het kind “moet” niks… mag (er) gewoon ZIJN… met alle gevoelens, gedachten en wensen die in zijn binnenwereld spelen. Zonder zich anders voor te hoeven doen…

Slachtoffers van pesten hebben veel negatieve, afwijzende, kwetsendeIMG_20170702_113037 ervaringen opgedaan. Om te kunnen verwerken wat ze hebben meegemaakt, (gepest worden, genegeerd, of vernederd, uitgelachen, buitengesloten, fysiek of psychisch pijn gedaan), geef ik allereerst erkenning aan het kind. Ik ben ervan overtuigd dat erkenning krijgen voor de pijn, de angst, de eenzaamheid en het verdriet een grote helende werking heeft. Ga jezelf maar na, als iemand jouw verhaal aanhoort, zonder oordeel of zonder advies en jouw gevoelens erkent (of herkent), voel je je gezien, gehoord, gesteund.

Kinderen die zelf (structureel) pesten voelen zich vaak klein en onzeker van binnen. Door anderen buiten te sluiten of belachelijk te maken, lijken ze stoer en sterk of proberen ze te voorkomen dat ze zelf alleen komen te staan. Ze overschreeuwen zichzelf als het ware. Ook deze kinderen verdienen een veilige plek waar ze hun ware aard, de gevoelens en gedachten van hun binnenwereld, kunnen delen en uiten. Ruimte en erkenning voor de verborgen angst, boosheid, verdriet, zal uiteindelijk een positief effect hebben op het gedrag.

Als de omgeving (ouders, school) zich alleen op het gedrag richt, of op het aanleren van sociale vaardigheden, ga je aan de onderliggende gevoelens en gedachten voorbij. Het kind voelt zich nog steeds niet gezien, gehoord, gesteund en gewaardeerd. Het probleem is niet bij de kern aangepakt en daarmee veel minder effectief!

Omdat ik tijdens de kindertherapie zicht krijg op hoe een kind de wereld en zichzelf beleeft, kan ik in de oudergesprekken ook ouders meer inzicht geven (met toestemming van het kind) in wat er schuilgaat achter het gedrag, of de onzekerheid van hun kind. Zo kunnen ook ouders beter aansluiten bij de belevingswereld en binnenwereld van hun kind. Ik geloof dat juist erkenning en steun van je ouders essentiëel is voor een gezonde ontwikkeling. Als je je door je ouders serieus genomen voelt, gezien, gehoord, gesteund en begrepen, zal je zelfvertrouwen en vertrouwen in de wereld om je heen steviger worden. En hoe meer vertrouwen in jezelf en in anderen, hoe groter de kans dat je pesten kan stoppen!

IS JOUW KIND SLACHTOFFER OF DADER VAN PESTEN?

Is jouw kind mogelijk slachtoffer van pestgedrag? Lees dan verder bij “mijn kind wordt mogelijk gepest”.

Is jouw kind zelf de pester? Lees dan verder bij “mijn kind pest”.

Mijn kind wordt (mogelijk) gepest

Je kind komt thuis en vertelt met dikke tranen dat hij/zij gepest wordt. Zo’n bericht raakt jou als ouder diep. De pijn, het verdriet, de onzekerheid en eenzaamheid van je kind wil je het liefst zo snel mogelijk wegpoetsen. Je wilt de pester in kwestie eens even “flink aanpakken”.

Misschien stap je wel op hem of haar af. Of je geeft je kind tips hoe te reageren in een nieuwe pestsituatie.

Misschien doe je jouw kind op een vechtsport. Want dat zal hem/haar vast meer zelfverzekerd maken. En dan kan hij in elk geval “terugslaan”.

Misschien probeer je je kind te troosten door te zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen, dat het niet zo bedoeld was en het alleen maar plagerij is.

Misschien vertelt jouw kind helemaal niet dat het gepest wordt! Sommige kinderen schamen zich, anderen durven niets te zeggen omdat ze bang gemaakt zijn.

Als jouw kind weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld heeft, faalangstig of onzeker is, dan zal een vechtsport of een sociale vaardigheidstraining niet voldoende zoden aan de dijk zetten.

Gepest worden kan diep ingrijpen, of zelfs traumatisch zijn. Het vertrouwen in anderen én het vertrouwen in jezelf wordt aangetast. Niet op tijd hulp zoeken kan ervoor zorgen dat een bepaalde sociale angst, wantrouwen en negatief zelfbeeld je leven en je toekomst blijft bepalen.

Jouw kind verdient het om weer te gaan voelen dat hij/zij er mag zijn en de moeite waard is!

Ik ben ervan overtuigd dat kindertherapie in de vorm van speltherapie hierbij kan helpen. Wil je weten wat Koraal Kindertherapie voor jouw kind kan betekenen? Kijk dan eens rustig rond op mijn site. Ik help jouw kind graag. Ook voor kinderen is er een pagina op mijn site, waarin op hun niveau te lezen is over speltherapie. Je kan vrijblijvend contact met mij opnemen. Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Mijn kind pest

Je wordt gebeld door de moeder van een klasgenootje van je kind. Of je moet op gesprek komen bij de leerkracht. Jouw kind wordt beschuldigd van pesterijen. Je kan wel door de grond zakken! Jouw kind?! Nee, die doet zo iets toch niet? Misschien voel je boosheid. Misschien voel je schaamte. Machteloosheid en vraagtekens…

Misschien ga jij je kind eens even flink toespreken. Dat gedag tolereer je niet en als je nog eens hoort dat het gebeurt “dan zwaait er wat”…

Misschien bedenk je dat jouw kind een sociale vaardigheidstraining moet volgen, waarin hij/zij leert hoe je op en goede manier met anderen omgaat.

Of je maakt je terecht zorgen en vraagt je af waarom jouw kind een ander kind pest.

Vaak zijn kinderen die pesten onzeker of ongelukkig. Door macht te kunnen hebben op anderen, hebben ze een gevoel van controle. Of voorkomen ze dat ze zelf alleen komen staan. Echter op een verkeerde manier.

IMG_0226

Als jouw kind anderen pest, is er meer nodig dan alleen het bijsturen van zijn/haar gedrag of het aanleren van sociale vaardigheden. Jouw kind verdient het om weer te gaan voelen dat hij/zij ook de moeite waard is, dat hij/zij er mag zijn!

Ik ben ervan overtuigd dat kindertherapie in de vorm van speltherapie daarbij kan helpen. Wil je weten wat Koraal Kindertherapie voor jouw kind kan betekenen? Kijk dan eens rustig rond op mijn site. Ik help jouw kind graag. Ook voor kinderen is er een pagina op mijn site, waarin op hun niveau te lezen is over speltherapie. Je kan vrijblijvend contact met mij opnemen. Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden.