Over mij

dsc_3801Al van jongs af aan heb ik, Renate, een passie voor kinderen. Kinderen kunnen zo ontwapenend zijn en in je hart binnen komen. Hun belevingswereld, hun echtheid, hun grappige of wijze opmerkingen kunnen een glimlach op mijn gezicht toveren. Hun pijn, verdriet, strijd of worstelingen kunnen me raken. Omdat ik in ieder kind het pure/ ware hart wil en kan zien, is kinderen verder helpen een diepe wens van mij.

In mijn jeugd ben ik grotendeels opgegroeid in Berlicum.

Eind 2000 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de universiteit in Nijmegen, specialisatie opvoedings- en gedragsproblemen. De jaren daarna heb ik veel werkervaring opgedaan in direct contact met ouders en kinderen. Zowel binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als de jeugdhulpverlening.

Sinds 2007 werk ik in de pleegzorg bij Sterk Huis in Goirle. Om het verlangen om therapeutisch met kinderen te werken, vorm te geven, heb ik het Specialisatiejaar Kindertherapie gevolgd bij Bureau de Roos in Epe, waar ik in 2010 voor ben geslaagd. Daar ben ik met name geschoold in beeldcommunicatie.

Daarna heb ik ervaring opgedaan in een werkervaringsplek als speltherapeut bij Sterk Huis. In april 2018 ben ik begonnen als speltherapeut bij Sterk Huis binnen het Psycho Trauma Centrum en ben ik de master opleiding speltherapie gaan volgen op de Hogeschool in Ede. Mijn masteronderzoek heb ik gedaan over kanker in het gezin: hoe speltherapie kinderen kan helpen die geconfronteerd worden met kanker bij één van hun ouders. In augustus 2020 heb ik mijn masterdiploma speltherapie gehaald.

Door een ingrijpende verlieservaring op 20-jarige leeftijd heb ik zelf een interesse ontwikkeld voor rouwverwerking. Om die reden heb ik verschillende cursussen gevolgd over rouw- en verliesverwerking bij de RINO, Achter de Regenboog en Expertisecentrum Omgaan met Verlies.

In de pleegzorg heb ik ook veelvuldig te maken met rouw en verlieservaringen van kinderen en (pleeg)ouders. Ook heb ik binnen pleegzorg veel kennis opgedaan over hechting, hechtingsproblematiek en over trauma en goed zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Na een lange weg kreeg ik in 2012 een zoontje samen met mijn lieve man, waar ik dagelijks van mag genieten. Het is een verrijking, ook in mijn werk, om zelf te ervaren dat opvoeden niet altijd gemakkelijk is. Onze kinderen zijn volgens mij onze beste leermeesters, een soms confronterende spiegel van onszelf, of ons verleden, maar ook een mogelijkheid om aan onszelf te werken.

Door mijn brede werkervaring, ook met de meest complexe gezinssituaties, weet ik dat achter ieder mens een persoonlijk verhaal schuilgaat. Ik vind het belangrijk om zowel naar kinderen als ouders onbevooroordeeld te kijken en luisteren en met begrip en respect alle gezinsleden serieus te nemen.

Om vanuit mijn eigen visie en overtuigingskracht te kunnen werken, ben ik mijn eigen praktijk Koraal Kindertherapie in Berlicum begonnen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ, www.skjeugd.nl). Ook ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG, www.de-nfg.nl), vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VMPW). Sinds 2019 ben ik ook aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Ik vind het belangrijk om mij voortdurend te blijven ontwikkelen als hulpverlener en therapeut. Daarom volg ik jaarlijks bijscholingen/cursussen en volg ik regelmatig supervisie. Ook neem ik deel aan intervisie met collega- therapeuten.

Mocht je een concreter/ volledig overzicht van mijn opleidings- en werkervaring willen hebben, kun je mij (per mail) vragen naar mijn Linked-In profielpagina.