Mijn visie en missie

Je kind is je onbeschrijfelijk kostbaar en je wilt als ouders niets liever dan je kind gezond en gelukkig zien. Als ouders krijg je niet altijd helder wat er in het hoofd en hart van je kind omgaat of wat je kunt doen om je kind te helpen en ondersteunen.

Heel graag ben ik de stem van het kind: met toestemming van het kind kan ik ouders inzicht geven in zijn belevingswereld, alle gevoelens, gedachten en behoeften die het kind heeft.

IMG_20170702_112354Op die manier help ik ouders om hun kind nog beter te zien, te horen en te begrijpen, zodat je als ouder weer of nog beter kan aansluiten bij wat je kind nodig heeft en jullie zelf weer op eigen kracht verder kunnen.

Ik ervaar het als een meerwaarde dat ik orthopedagogiek heb gestudeerd in mijn contacten met kinderen en ouders. Ik geloof dat het betrekken van de ouders en het gehele gezinssysteem, van groot belang is in de kindertherapie en speltherapie. Ieder mens, dus ook wij als ouders, zijn gevormd door onze eigen geschiedenis en opvoeding. Dat kan (soms onbewust) meespelen in de interacties met of opvoeding van onze eigen kinderen. Ouders betrekken is belangrijk, want daar, in het gezin, groeit het kind op en daar(mee) gaat het in de toekomst verder. Omdat ik veel kennis heb van gedrag en opvoeding, kan ik ouders ook praktische adviezen en inzichten geven, passend en afgestemd op hún kind.

Elk kind is uniek en bijzonder.

Elk kind verdient een zorgeloze, gelukkige jeugd om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen tot wie hij is en wil zijn. Ik zie het als een zaadje waar alles al in besloten ligt en wat kan en mag groeien. Ik geloof dat in dat zaadje ook de kracht en wijsheid van het kind zelf ligt.  Met mijn therapie hoop ik die kracht (weer) aan te spreken, zodat het kind zich weer zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

oceaan tygo

Elk kind wil gezien, gehoord en begrepen worden.

Ik voel het als een belangrijke missie om kinderen te zien, te horen en te begrijpen en om hun omgeving (ouders/ verzorgers/ opvoeders) te helpen hun kinderen nog beter te zien, horen en begrijpen. Onbedoeld lukt het ouders niet altijd voldoende dit te doen. Of we komen er niet achter wat er schuilgaat in de binnenwereld van ons kind of hoe het geholpen kan/wil worden.