Wat is het doel? En voor wie?

Als je kind langere tijd niet goed in zijn vel zit, kan kindertherapie helpend zijn. Soms heb je als ouder zorgen over je kind. Je wilt graag helpen, maar weet niet hoe. Of je hebt het gevoel je kind niet (meer) te begrijpen, of het contact met je kind kwijt te zijn.

Tijdens de kindertherapie wordt spel als therapeutisch middel gebruikt. Therapie door middel van spel/ spelen, wordt ook wel speltherapie genoemd. De kindertherapie vindt plaats in een zogeheten spelkamer.

Doelen van de therapie

IMG_0225Een belangrijk doel van de kindertherapie (speltherapie) is dat het kind (weer) zelfvertrouwen heeft en op eigen kracht verder kan.

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun zorgen en gevoelens te praten. Zij kunnen zich beter uiten door middel van spel of creativiteit. In de spelkamer kan het kind vrij uiting geven aan zijn belevingswereld.

Tijdens de therapie bouw ik een vertrouwensrelatie op met jullie kind.

Een ander belangrijk doel van de kindertherapie is dat ouders hun kind weer beter begrijpen.

Als ouders weten wat er in hun kind omgaat, lukt het om beter aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.

In de oudergesprekken help ik jullie om gedrag van jullie kind beter te begrijpen. Tijdens de therapie in de spelkamer heb ik een beeld gekregen van zijn/haar belevingswereld: de zorgen, wensen en behoeften van jullie kind. Omdat je als vader en moeder ieder een unieke relatie met je kind hebt, betrek ik het liefst zoveel mogelijk beide ouders.

Door het spelen tijdens de kindertherapie, voelt het kind zich gehoord, gezien en begrepen. En doordat ouders meer inzicht en begrip krijgen in hoe hun kind de wereld om zich heen ervaart, kunnen zij beter afstemmen op hun kind.

Zo zal het kind zich geleidelijk aan weer beter en sterker voelen, wat zijn ontwikkeling ten goede komt.

Voor wie

Kindertherapie in de vorm van speltherapie is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Ook oudere kinderen kunnen baat hebben bij kindertherapie. Zij zullen eerder creatieve uitingsvormen of praten kiezen in plaats van spel(en). Ook het werken met spelbeelden in de zandtafel is vaak passend bij deze leeftijd.

Kindertherapie kan ingezet worden bij uiteenlopende problemen. Het is onmogelijk om in de opsommingen hieronder volledig te zijn. Het belangrijkste kenmerk is dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten in verschillende gedragingen of emoties:

 • snel prikkelbaar, vaak boossam_0853
 • snel of veel huilen, ongelukkig voelen
 • teruggetrokken gedrag of juist heel druk
 • dominant/ bazig gedrag
 • piekeren, zorgen maken
 • angstig, faalangstig
 • gepest worden of pestensam_0855
 • moeite met sociale contacten
 • slecht luisteren
 • slecht slapen of nare dromen
 • weinig zelfvertrouwen
 • moeite met afscheid nemen
 • concentratieproblemen

Als je kind langere tijd dit soort gedrag laat zien, kan zijn ontwikkeling in gevaar komen.

Soms is niet duidelijk waarom een kind bepaald gedrag of emoties laat zien. Soms hebben ouders wel een vermoeden waar het vandaan komt.

Er kunnen allerlei aanleidingen zijn, bijvoorbeeld een overlijden van een dierbare, een verhuizing, de geboorte van een broertje of zusje,  (hoog)gevoeligheid, ziekenhuisopname/ medische ingrepenziekte van zichzelf of een dierbaar familielid, etc.

Als kinderen in staat zijn tot verbeeldend spel, is speltherapie mogelijk.

Indien de problematiek te complex blijkt te zijn of buiten mijn deskundigheid valt, zal ik jullie doorverwijzen naar andere hulpverlening, welke voor jouw kind dan het meest passend lijkt.

Mocht je twijfelen of ik iets voor jou en jouw kind kan betekenen, of heb je andere vragen, kun je vrijblijvend contact met me opnemen.